PODEŠAVANJE OKOVA NA ULAZNIM VRATIMA

 

Potreba za podešavanjem šarki/pantiju na PVC vratima može se javiti kod učestalog otvaranja/zatvaranja nakon dužeg vremenskog perioda korištenja vrata i neadekvatnog rukovanja.

Naglo zatvaranje vratiju fizičkom silom ili vremenskim utjecajima (propuh) uzrokuje vješanje vratnog krila i deformacije, što posljedično dovodi do struganja kod otvaranja/zatvaranja.

Prije podešavanja, iznimno je važno ustanoviti u kojem smjeru je potrebno izvršiti pomicanje;
Vertikalno – lijevo/desno, horizontalno – gore/dolje ili dubinski – unutra/van.

 

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Podešavanje se vrši na slijedećim mehaničkim relevantnim točkama:

 

Bočno podešavanje na pantima/šarkama

– mogućnost podešavanja u 3 smjera prema slici 1

Podešavanje se uvijek izvršava srazmjerno na svim pantima, ovisno o potrebnom rasponu i smjeru pomicanja.

Potrebno je skinuti pokrovnu pločicu na dijelu panta koji se nalazi na vratnom krilu. Pločica se skida na način da se vrata otvore te s vanjske strane panta otpusti vijak koji je upušten na središnjem dijelu pantu. Vijak je šesterokrakog (inbus) prihvata, 3 mm debljine.

Nakon skidanja pločice, omogućen je pristup mehanizmu kojim se pant može horizontalno pomicati -5,0↔+10,0 mm, šesterokrakim (inbus) ključem 5 mm.

Osim horizontalnog, moguće je i vertikalno pomicanje koje se izvršava zakretanjem vijka na donjem dijelu panta, pozicioniranog na okviru vrata.

Korak podizanja je 3 mm, također se obavlja šesterokrakim (inbus) ključem 5 mm.

Treća mogućnost je pomicanje po dubini u koraku -1,5↔+1,5 mm, za što je potrebno skinuti krilo sa okvira, ravnim odvijačem s gornje strane dijela panta na krilu odvrnuti plastični dio ispod kojeg se nalazi opruga. Nakon toga, izvaditi ekscentrični plastični dio iz metalnog dijela panta te umetnuti ovisno o željenom pomicanju dubine. Poslije ekscentričnog postavljanja potrebno je vratiti gornji dio s oprugom te ravnim odvijačem zatvoriti gornji dio panta.

 

 

Bočno podešavanje na strani zatvaranja

– podešavanje pritiska krila na doprozornik (ekscentrično zakretanje zatvornih čepova; ±1,2 mm)

Pritisak krila na doprozornik regulira se zatvornim čepovima koji u svojem središnjem dijelu imaju šesterokraki utor.

Moguće je ekscentrično podešavanje zatvornih čepova prema slici 2, obavlja se šesterokrakim (inbus) ključem debljine 4 mm.

 

 

Podešavanje središnjeg prihvatnika na doprozorniku

Središnji prihvatnik ima mogućnost pomicanja zatvarača po dubini, preko dvaju šesterokrakih utora.

Raspon podešavanja je prikazan na slici 3, obavlja se šesterokrakim (inbus) ključem debljine 3 mm.

 

 

 

 

Ukoliko je podešavanje PVC stolarije od strane korisnika neuspješno, tada je potreban dolazak servisera, čiji se dolazak i rad posebno naplaćuje.