5. Trake za dilatacijske fuge za unutarnju ugradnju