Uputstvo za ugradnju ležajeva


 Ugradnja ležajeva


Općenito

Preporučamo da se ugradnja vrši pod nadzorom ovlaštenog stručnjaka za ležajeve, kako bi se osiguralo od neispravne ugradnje. Takav stručnjak je na zahtjev dostupan i u GUMBI. (Vidi također ZTV-ING*, Dio 8 i EN 1337, Dio 11).

Prije premještanja ležajeva treba provjeriti jesu li pomoćni vijci postavljeni u ispravan položaj. Postojeći materijal za pakiranje (ambalaža) mora biti uklonjen s mjernog uređaja i kliznog elementa.
Ležaj mora biti podešen prema natpisu na gornjoj ploči ležaja. Osi su definirane kako slijedi:
– X – uzdužni smjer mosta
– Y – poprečni smjer mosta.

Nadalje, natpis sadrži informacije o stvarnom položaju ugradnje i o susjednim ležajevima. Pozicioniranje se može provesti i provjeriti u skladu s nacrtima (planovima) ležajeva. Ugradnja ležajeva mora biti u skladu sa svim točkama instalacijskih nacrta, iz kojih je vidljiva visina ugradnje, nagibi, te poprečni i uzdužni položaj. Kako bi se odredio nagib ležajeva, oni su opremljeni mjernim točkama, odnosno uređajima za mjerenje. Nagib se može provjeriti za tu svrhu izrađenim libelama (vaservagama). Maksimalno odstupanje od nominalne vrijednosti iznosi 0,5% (0,3% kod deformacijskih kliznih ležajeva).

Tijekom ugradnje deformacijskih ležajeva, sljedeće točke se moraju uzeti u obzir za elastomer:
– ne smiju se nanositi boje ili drugi premazi
– ne izlagati otvorenom plamenu
– ne dovoditi u kontakt s kiselinama ili drugim agresivnim tvarima
– ne izlagati temperaturama višim od 50°C (kratkotrajno maksimalno na 70°C)
– nema zavarivanja na ležajevima
– spriječiti oštećenje površine ležaja
– očistiti ležaj nakon ugradnje.

Načini ugradnje

Postupci ugradnje uvelike ovise o materijalu od kojeg je izgrađen gornji ustroj mosta (konstrukcijski elementi iznad ležajeva) i donji ustroj mosta (konstrukcijski elementi ispod ležajeva).

a) betoniranje konstrukcije na gradilištu (in-situ)
Ležajevi se postavljaju na vijke za podešavanje (može se naručiti od GUMBE) prema nacrtima na ležajni kvader ili se podešavanje vrši na neki drugi pogodan način. Vijci za podešavanje (glave vijka u obliku klina) moraju biti u specijalnim vrećicama. Nagib ležaja se može namjestiti uz pomoć mjerne naprave na donjoj ploči ležaja i dvoosne libele (vaservage). Na ležajevima s mjernim točkama, može se koristiti troosna libela (vaservaga) s tolerancijom 0,5 mm/m. Prikladan za korištenje je npr. model Stabila 81 S ili dvoosna libela sistem MPA Stuttgart.

*Pravila i propisi njemačkog Federalnog ministarstva prometa

Između donje sidrene ploče ležaja i ležajnog kvadera (klupice) mora se ugraditi izravnavajući sloj morta u debljini min. 20 mm, a max. 50 mm. Koristiti samo ne-stežući mort pogodan kod ugradnje ležajeva (npr. PAGEL). Mort se mora koristiti u skladu s preporukama proizvođača. Izravnavajući sloj morta je moguće postići nabijanjem ili lijevanjem. Važno je da se u mortu ne jave pukotine i da je ravnomjerno rasprostranjen ispod čitave površine sidrene ploče ležaja. (vidi sliku 2)

Spoj ležaja na rasponsku konstrukciju (gornji ustroj mosta) se izvodi kao klasična betonska konstrukcija na gradilištu (in-situ). (vidi sliku 3)

Nakon što je mort očvrsnuo, ali prije nego je ležaj opterećen, treba ukloniti (odrezati) pomoćne vijke (crveno obojani). (vidi sliku 4)

b) predgotovljeni betonski gornji ustroj (nadkonstrukcija)
Obično je gornja sidrena ploča ugrađena u gornji ustroj (nadkonstrukciju) u pogonu za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata.
Ostatak ležaja će se na sidrenu ploču spojiti pomoću isporučenih vijaka na gradilištu. (vidi sliku 5)

Daljnji proces ugradnje je opisan pod točkom a).
Napomena: predgotovljena konstrukcija s ugrađenim ležajem mora biti postavljena na privremene oslonce (npr. hidraulična preša).

c) čelična konstrukcija (rasponski sklop)
Ležajna ploča se spaja vijcima na čeličnu konstrukciju. (vidi sliku 6) Moraju se koristiti vijci predviđeni u nacrtima i ako je potrebno mora se primijeniti predviđeni zaokretni moment pomoću moment-ključa. Pričvrsni vijci nisu uključeni u isporuci ležajeva.

Napomena: Neravne spojne površine (čelična konstrukcija-sidrena ploča) trebaju se izravnati. Maksimalno odstupanje teoretski ne smije prijeći 0,0003 x DLP (duljina dijagonale sidrene ploče) ili 0,2 mm (u obzir se mora uzeti veća vrijednost). Obično se kao materijal za izravnavanje koristi npr. Diamant-MultiMetall. Prikladna metoda mora biti odabrana posebno za svaki slučaj.
Ako je u posebnim slučajevima potrebno zavarivanje, mora se osigurati da zavarivanje obavlja kvalificirano osoblje. Dijelovi osjetljivi na zavarivanje kao elastomerni ležajevi, klizni i plastični dijelovi, moraju biti primjereno zaštićeni (čak i od iskrenja). Izlaganje temperaturama višim od 70 °C će izazvati trajna oštećenja i ležaj će biti neispravan.

d) protuklizni elastomerni ležajevi
Elastomerni ležajevi koji se instaliraju bez sidrene ploče su zaštićeni protiv klizanja moždanicima (Tip C(2)) ili vlastitom profiliranom površinom (Tip C(5)). Naknadno uklanjanje ovih ležajeva nije moguće, naročito ležajeva Tip C(2).
Ležajevi Tip C(2) se općenito koriste u kombinaciji s napravama za sprječavanje pomaka. Ležajevi Tip C(5), čija se otpornost na klizanje ostvaruje pomoću profilirane površine, mogu se jedino ugraditi uz pomoć morta za podlijevanje. (vidi sliku 7)

Završni radovi

Nakon instalacije, ukoliko je došlo do onečišćenja ležaja cementnim mlijekom ili mortom, prljavština mora biti uklonjena prikladnim deterdžentom. Prikladan znači bezopasan za elastomerni ležaj, ako je elastomerni ležaj prisutan.
Manja oštećenja na antikorozivnoj zaštiti mogu biti zakrpana sa završnim premazom sustava antikorozivne zaštite.
Usljed učestalih pomaka konstrukcije može doći do manje abrazije antikorozivnog premaza na kontaktu kliznog elementa i naprave za sprječavanje pomaka. Ovakav tip abrazije je normalan i ograničen je samo na završni premaz te se ne smatra oštećenjem.

Održavanje i kontrolni pregledi

Za vrste ležajeva za mostove proizvedene kod nas, nije predviđen redoviti režim održavanja.
Ležajevi se pregledavaju tijekom redovnih kontrolnih pregleda mosta. Među značajkama koje treba provjeriti su:
– položaj elastomernih ležajeva
– veličina dodirne površine između elastomernog ležaja i prostora koji ga okružuje
– površina elastomernih ležajeva (pukotine, karakteristike progiba)
– horizontalni pomaci unutar dopuštenih odstupanja
– rotacija unutar dopuštenih odstupanja
– stanje kliznih elemenata
– stanje antikorozivne zaštite.

Profesionalna procjena stanja ležajeva za mostove zahtijeva visok stupanj znanja i iskustva i može biti izvršena isključivo od strane kvalificirane osobe. Kod uočenih odstupanja preporučamo da se obratite proizvođaču ležajeva.

Primjeri ugradnje