6. Ležajevi s vodilicama i ležajevi za horizonatalna opterećenja


Ležajevi


Ležajevi s vodilicama i ležajevi za horizonatalna opterećenja su napravljeni prema normi HRN EN 1337-8.
Ležajevi za horizontalna opterećenja preuzimaju uzdužne i/ili poprečne sile. Ležajevi s vodilicama omogućavaju preuzimanje horizontalnih sila u jednoj osi te horizontalni pomak u drugoj osi.
Nadalje, postoji opcija da obje vrste ležaja preuzimaju i vertikalne pomake kako bi se zadovoljili posebni konstruktivni zahtjevi.

Ležaj s vodilicom

Ležaj za horizontalna opterećenja