4. Lončasti ležajevi


Tip TGa, TGe, TF


Lončasti ležajevi su napravljeni prema normi HRN EN 1337-5. Ovi ležajevi kombinacijom nearmiranog elastomernog ležaja (prirodna guma) u čeličnom kućištu, koje je zatvoreno sa svih strana (lonac), omogućuju prijenos velikih vertikalnih opterećenja na relativno maloj površini.
Ploča od elastomera smještena u čeličnom kućištu (lonac) je nestišljiva i pod velikim opterećenjem se ponaša kao tekućina, što klipu dopušta gibanje oko svih osi.
Lončasti ležajevi omogućuju minimalne translacijske pomake ±50 mm u x-smjeru i ±20 mm u y-smjeru, a na zahtjev je moguća izvedba i za veće pomake.

Tipovi lončastih ležajeva:

  • TGa – pokretni u svim smjerovima
  • TGe – pokretni u jednom smjeru
  • TF – nepokretni u svim smjerovima