Categories
Leschuplast GLT

9. Cijevi za injektiranje (Tip i – gumena cijev za injektiranje , Tip 5/13 – gumena cijev za injektiranje)

Leschuplast GLT je učinkoviti sustav ubrizgavanja zamplanirano brtvljenje radnih fuga. U Leschuplast GLT i-gumenu cijev mogu se injektirati smole za ubrizgavanje ili cementne suspenzije. Postavljanje / princip rada Pjenasti sloj umjetnog materijala sprječava prodiranje cementne vode u kanal za ubrizgavanje i začepljenje kanala za ubrizgavanje. Prilikom procesa pritiskivanja se ubrizgavani sadržaj pritišče uz spiralne otvore za ubrizgavanje na gumenoj cijevi. Putem pritiska se otvara perforacija u pjenastom sloju umjetnog materijala i ubrizgani sadržaj može izlaziti na sve strane. Popunjavaju se šupljine, praznine od šljunka i fine pukotine u području cijevi i radne fuge.

  1. Kanal za ubrizgavanje (unutrašnji promjer: 6 mm)
  2. Spiralna unutrašnjost cijevi izrađene od PVC materijala u svrhu preuzimanja pritiska betona
  3. Pjenasti sloj umjetnog materijala kao membrana za brtvljenje koja sprječava prodiranje cementne vode
  4. Spiralni prorez s unutrašnje strane cijevi kao otvor za ubrizgavanje sadržaja za ubrizgavanje
  5. Posebne nasuprot postavljene perforacije u više redova omogućuju ravnomjerno izlaženje ubrizganog sadržaja

Dokaz kvalitete Aktualni podaci dokazuju visoku funkcionalnu sigurnost Leschuplast GLT igumene cijevi u kombinaciji sa smolom za ubrizgavanje IH 81, te tvore temelj za postojeći AbP (opći građevinski certifikat kvalitete) P-22-MPA NRW-3775. Kod laboratorijskih testova se pomoću i-gumene cijevi i smole za ubrizgavanje IH81 moglo brtviti vodene pritiske do 10 bara ili 100m/Ws vodenog stupa!

Pos. Količina Opis djelovanja EP
m’ Leschuplast GLT sustavi za ubrizgavanje u svrhu planiranog brtvljenja radnih fuga treba dostaviti i postaviti u skladu s odredbama proizvođača. U troškovnik je potrebno uračunati dodatni materijal kao ugradbena kutija, metalna obujmica, završetke za pritiskanje i prozračivanje, i materijal za učvršćivanje. Leschuplast GLT i-gumena cijev Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020
m’ Ispravno injektiranje s Leschuplast GLT PUR smolom IH 81 . U troškovniku su sadržani podaci o stručnom osoblju, strojevima za ubrizgivanje, kao i potreban pribor i potrošnja materijala od 0,15 kg/m Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020
…kg Višestruka primjena na pritisnutom materijalu

Leschuplast GLT gumena cijev za ubrizgavanje 5/13 stvara preduvjete za planirano brtvljenje radnih fuga u betonskim građevinama pomoću ubrizgavanja sa smolom za ubrizgavanje.Postavljanje / princip rada Gumena cijev za ubrizgavanje 5/13 sastoji se od perforirane PVC cijevi od umjetnog materijala koja je obložena dodatnim slojem koji -štiti od prodiranja cementne vode -propušta niskoviskoznu smolu za ubrizgavanje prilikom ubrizgavanja

Popunjavaju se šupljine, praznine od šljunka i fine pukotine u području cijevi i radne fuge.

Prednosti gumenih cijevi za ubrizgavanje -varijabilna prilagodba mjerama fuge -jednostavna upotreba / prilagodba na gradilištu -mogućnost kombiniranja s ostalim sustavima za brtvljenje

Dokaz kvalitete Aktualni podaci dokazuju visoku funkcionalnu sigurnost Leschuplast gumene cijevi za ubrizgavanje 5/13 u kombinaciji sa smolom za ubrizgavanje IH 81, te tvore temelj za postojeći AbP (opći građevinski certifikat kvalitete) P-22-MPA NRW-3356 Kod laboratorijskih testova se pomoću cijevi za ubrizgavanje 5/13 i smole za ubrizgavanje IH 81 moglo brtviti vodene pritiske do 10 bara ili 100m/Ws vodenog stupa!

Pos. Količina Opis djelovanja EP
m’ Leschuplast GLT sustavi za ubrizgavanje u svrhu planiranog brtvljenja radnih fuga treba dostaviti i postaviti u skladu s odredbama proizvođača. U troškovnik je potrebno uračunati dodatni materijal kao ugradbena kutija, metalna obujmica, završetke za pritiskanje i prozračivanje, i materijal za učvršćivanje. Leschuplast GLT gumena cijev za ubrizgavanje tip 5/13 Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020
m’ Ispravno injektiranje s Leschuplast GLT PUR smolom IH 81 . U troškovniku su sadržani podaci o stručnom osoblju, strojevima za ubrizgivanje, kao i potreban pribor i potrošnja materijala od 0,15 kg/m Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020
…kg Višestruka primjena na pritisnutom materijalu
U skladu s važećim odredbama preporučuju se sistemske dužine od max. 10 m. Gumena cijev za ubrizgavanje se postavlja na stvrdnutu betonsku površinu na područje radne fuge. Zbog svoje visoke fleksibilnosti gumena cijev za ubrizgavanje se može dobro prilagoditi tijeku konstrukcije građevinskih dijelova i postaviti se u uskom radijusu. Preporučuje se jednostavno vođenje cijevi bez preuskih polumjera i petlji. Gumena cijev za ubrizgavanje postavlja se u sredinu u građevinsku fugu. Kod širih zidova savjetuje se da gumenu cijev za ubrizgavanje ne postavite u sredinu, već 20 do 30 cm udaljeno od završetka betonske površine. U prijelaznom području između dva odsječka gumene cijevi pojedinačne gumene cijevi za ubrizgavanje treba postaviti paralelno s razmakom od 5 cm. Gumena cijev za ubrizgavanje opremljena sa završetcima za pritiskanje ili prozračivanje treba se postaviti tako da je prijelazno područje između završetka za pritiskanje i prozračivanje prekriveno slojem betona minimalne debljine 5 cm. Gumena cijev za ubrizgavanje treba u potpunosti ležati na betonskoj površini. Cijev i njezini završetci za pritiskanje tj. prozračivanje trebaju biti tako postavljeni da ne može doći do prelamanja ili zapetljavanja. Oštećene dijelove cijevi je potrebno zamijeniti. Učvršćivanje položaja cijevi postiže se pomoću posebnih kvačica koje onemogućuju da se cijev pomakne ili izdigne. Te se kvačice utiskuju u prethodno probušene rupe Tip 1 ili pomoæu prstenova odvoda koji se učvršćuju pomoću pneumatskog pištolja Tip2. Razmak elemenata za učvršćivanje treba iznositi max. 20 cm. U području kutova i rubova treba odabrati odgovarajući manji razmak učvršćivanja. U području križanja dvije gumene cijevi za ubrizgavanje gornju treba zalijepiti na širinu od 15 cm pomoću nepropusne ljepljive trake, kako bi se spriječilo međusobno pritiskanje. Gumenu cijev za ubrizgavanje koja je opremljena završetcima za pritiskanje ili prozračivanje potrebno je prema izboru: -izvaditi iz betona -fiksirati u ugradbenu kutiju Umjesto završetaka za pritisak i prozračivanje možete koristiti i metalnu obujmicu u svrhu priključaka za pritisak. Metalna obujmica se sa svojom prirubnom stranom postavi na okvir (šalung), a gumena cijev za ubrizgavanje se postavi direktno u obujmicu i tamo se fiksira. Ugradbenu kutiju i metalnu obujmicu kod horizontalnih radnih fuga treba postaviti nekih 15 cm povrh, a kod vertikalnih radnih fuga odmah pokraj fuge. Kod izvođenja pomoću ugradbene kutije završetak za pritiskanje ili prozračivanje se uvodi nekih 10 cm u ugradbenu kutiju tako da su krajevi dostupni za ubrizgavanje. Pozicioniranje metalne obujmice i postavka gumene cijevi za ubrizgavanje mora se pažljivo dokumentirati. (plan postavljanja).