Categories
PVC profili za građevinarstvo

Kutna letvica

Konstrukcijski profili od plastike otporne na udarce. Pribijaju se na oplatu tako da se rubovi betona zakose kutom od 45 stupnjeva. Rupe za čavle na zahtjev.

Broj artikla Tip Dim A (mm) Dim C (mm) Dužina (m) m u svežnju m na paleti
134100 D 15 15 21 2,50 100,00 5000
134101 D 20 20 28 2,50 100,00 5000
134102 D 25 25 35 2,50 100,00 5000
134110 DL 10 10 14 2,50 100,00 5000
134111 DL 15 15 21 2,50 100,00 5000
134112 DL 20 20 28 2,50 100,00 5000
134113 DL 25 25 35 2,50 50,00 5000
134114 DL 30 30 42 2,50 50,00 2500
134115 DL 40 40 57 2,50 50,00 2500

*Samo bez rupa za čavle. Tolerancija u poprečnom presjeku +/-1,5mm, a u dužini +10/-20mm