Categories
PVC profili za građevinarstvo

DR odstojna cijev

Cijev za vlastitu izradu odstojnika za oplate. Odstojne cijevi se mogu brzo rezati na ispravnu duljinu na licu mjesta, budući da se plastika bez krhotina lako pili. Površina je hrapava.

Broj artikla Tip

Promjer nutarnji/vanjski (mm)

Dužina  (m) m svezak/paleti
133130 DR 20/25 20/25 2,00 100/2500
133131 DR 22/26 22/26 2,00 100/2500
133132 DR 26/30 26/30 2,00 50/2500
133133 DR 26/31 26/31 2,00 50/2100
/133134 DR 26/32 26/32 2,00 50/2100
133135 DR 32/36 32/36 2,00 50/1000
133136 DR 32/38 32/38 2,00 50/1500
133137 DR 40/46 40/46 2,00 40/640
133138 DR 50/54 50/54 2,00 40/480

φ tolerancija +/- 1mm    tolerancija u dužini +15mm [/three_fourth]