Categories
PVC profili za građevinarstvo

Distanca armature puna AL 1

Ravni odstojnik velike površine za donju armaturu. Posebno za korištenje na mekom tlu, ali tada letvica mora biti okrenuta.

Broj artikla Tip

Betonska ploča (mm)

Dužina za isporuku (m) m u svežnju m svakoj paleti
131100 AL 10/1 10 2,00 100 7200
131101 AL 15/1 15 2,00 100 5600
131102 AL 20/1 20 2,00 100 4800
131103 AL 25/1 25 2,00 100 4200
131104 AL 30/1 30 2,00 100 3600
131105 AL 35/1 35 2,00 60 2880
131106 AL 40/1 40 2,00 60 2880
131107 AL 50/1 50 2,00 60 1800
131108 AL 60/1 60 2,00 48 1200

Tolerancija u poprečnom presjeku +/- 1,5mm    Tolerancija u dužini +10/-20