Categories
Leschuplast GLT

12. Bubreći prstenovi i čepovi (brtvljenje cijevi za oplatu)

Leschuplast GLT prstenovi i čepovi za brtvljenje proizvedeni su posebno za brtvljenje otvora od oplate sastavljenih od vlaknastog cementa i PVC-a i proizvode od iste tvari (fleksibilni akrilatpolimer) kao i Leschuplast bubreća guma.

Prsten za brtvljenje otvora vlaknastog cementa promjer 43 mm Prsten za brtvljenje otvora od PVC cijevi promjer 26 mm Čep za brtvljenje otvora od vlaknastog cementa i kombiniranih tvari promjer 23 mm

UPUTA ZA POSTAVLJANJE

Leschuplast GLT prstenovi za brtvljenje se prije ugradnje distancera za armature postave na nju i to u sredinu. Kod betonaže treba pripaziti da se prstenovi potpuno zabetoniraju. Čepovi za brtvljenje se nakon skidanja oplate umetnu u sredinu distancera armature i ispune se mortom.

SKLADIŠTENJE

Svi bubreći proizvodi naše tvrtke (bubreća guma, prstenovi itd.) trebaju biti zaštićeni od vlage
Pos. Količina Djelovanje EP
  m’ Leschuplast GLT bubreća guma služi za planirano brtvljenje radnih fuga i treba je koristiti u skladu s uputama proizvođača. Bubreću gumu u kombinaciji s Leschuplast montažnim ljepilom treba učvrstiti na željenu betonsku površinu. Leschuplast bubreća guma 20×10 mm  
  …komad Leschuplast GLT prstenovi za brtvljenje dostavljaju se za brtvljenje otvora od vlaknastog cementa ili PVC cijevi. Leschuplast GLT tip FZ 43 mm promjer / KS 26 mm promjer  
  …komad Leschuplast GLT čep za brtvljenje pogodan je za brtvljenje otvora od vlaknastog cementa ili PVC cijevi. Leschuplast GLT čep za brtvljenje 23 mm promjer