5. Podni profili za potresna područja (omogućuju vertikalne pomake)


800
810 + 810/RS

820 + 820/RS

830
840
850