Categories
Leschuplast GLT

4. Klizni ležaj s jezgrom (Tip TDG 27 SZ)

Za podlaganje ravnih krovova i krovnih ploča kliznim ležajem uz centriranje tereta

Klizni ležaj s jezgrom Tip TDG 27 SZ sa AbP (opći građ -nadzorni atest). Koncentrično smještenom trakom elastomera u jezgri, osigurava se prenošenje površinskog tereta u slučaju pomicanja na srednju trećinu nosećeg elementa. Ovime je spriječeno nastajanje pukotina radi pritisaka na bridove konstrukcije kao i odroni i pukotine na zidovima.

Koeficijent trenja 0,05 do 0,10 kod 23°C

Za svježi beton i gotove elemente: obostrano kaširani klizni ležaj s jezgrom

Primjer specifikacije: Klizni ležaj sa jezgrom širina : …. mm, sa jezgrom za centriranje tereta …. x mm x …. mm, površinsko opterećenje od …. kN/m sa AbP certifikatom, postaviti tehnički ispravno na zaglađenu površinu armiranog vijenca i armirane zidove. Krajeve treba tijesno sabiti i spojiti ljepljivom trakom. Kod izvođenja betonskih stropova oplata treba biti 15 do 20 mm više od gornjeg ruba trake kliznog ležaja.

Leschugplast GLT tip TDG 27 SZ
Zastupnik: Fugaplast d.o.o.
48331 Gola
tel: 048-833-048
fax: 048-833-020