Pribor za izradu oplate

1

Disk

90 mm

Izvedba od PVC-a ili PE-a

Odstojnik

Tip a b
TF 1/20 20 50
TF 1/30 30 60

Odstojnik

Tip a b
TF 2/20 20 50
TF 2/40 40 70
TF 2/50 50 80
Tip  
HF 20/40 Traka za pridržavanje s vodilicama za postavljanje uložaka za fuge na središnju cijev traka za fuge serije Elastoflex AM prema normi DIN 7865

Kompaktni trapezni profil

Tip b a h
WTR 20 60 20 20
WTR 30 70 20 20
WTR 35 90 35 35

2

Letvice trokutastog profila

Tip b h
DL 10 10 10
DL 15 15 15
DL 20 20 20
DL 25 25 25
DL 30 30 30
DL 40 40 40

Letvice trokutastog profila

Tip b h
D 15 15 15
D 20 20 20
D 25 25 25

Letvice trokutastog profila
s bočnom napuštenom trakom

Tip b h
DLR 15 15 15
DLR 20 20 20
DLR 25 25 25
DLR 30 30 30

Odstojnik

Tip b a h
DLF 13 21 13 10
DLF 16 24 16 10
DLF 19 27 19 10
DLF 27 35 27 10

Odstojnik

Tip b a h
DLA 13 18 13 10
DLA 16 21 16 10
DLA 19 24 19 10
DLA 27 32 27 10

3

Odstojnik

Tip b h
AL 15/1 38 15
AL 20/1 38 20
AL 25/1 38 25
AL 30/1 38 30
AL 35/1 38 35
AL 40/1 38 40
AL 50/1 38 50
 

Odstojnik

Tip b h
AL 15/2 38 15
AL 20/2 38 20
AL 25/2 38 25
AL 30/2 38 30
AL 35/2 38 35
AL 40/2 38 40
AL 50/2 38 50

Zvjezdasti profil

Za izradu prividnih fuga dužina stranica 15 mm

Cijev od tvrdog PVC-a

  • 22/26 ohrapavljena površina
  • 26/31
  • 70/75
  • 105/110
  • 144/150

I ostali profili prema zahtjevu kupca

4

Disk

90 mm Izvedba od PVC-a ili PE-a

Odstojnik sa stegama

za postavljanje armature kod gradnje tunela izrada od PVC ili PE materijala za čelične šipke 8 do 10 mm

Kutnik za zaštitu uglova

70 x 50 x 50 mm Za širinu trake za zatezanje < 40 mm