9. Cijevi za injektiranje (Tip i – gumena cijev za injektiranje , Tip 5/13 – gumena cijev za injektiranje)